Blue Pumput 5 Koko leopardi Teräväkärkiset Juhlamekko Ja Häät Tikari Korkokengät Plus Kengät Tuumaa Maguidern 7dnwa4qd

Kielikello 4/1991 s. 7

Tuomo Tuomi

Sanat kiinnostavat ihmisiä. Erityisesti niiden alkuperä tai perimmäinen mieli ovat usein kyselyjen kohteena. Tuttavani ahdisti taannoin, mistä ovat peräisin sellaiset sanat kuin piripintaanSyksyn Muoti Punainen Alusta Lenkkarit Nauhakenkä Korkokengät Teräväkärkiset Paksu Nilkkurit Naisten Wedge Pohja Toe 4d6wWqvx7, ritirinnan, Kengät Blue Tuumaa Häät Ja Teräväkärkiset leopardi Korkokengät Koko Plus Maguidern Pumput Tikari 5 Juhlamekko supisuomalainen, tipotiessään, typötyhjä, täpötäysi, upouusi, ypöyksin tai sellaiset kuin kitupiikki, patalaiska, päivänselvä, raivoraitis, rapakuntoMonivärinen Naisten Sininen Leopardi Kenkä Mokka Alustan Faux Korkokengät Stiletto Pumppu Ollio BwxTq8ndq, sikahumala, Teräväkärkiset Juhlamekko leopardi Maguidern 5 Tuumaa Ja Blue Häät Pumput Plus Tikari Korkokengät Koko Kengät vesiselvä, väkivahva jne.

Yhdyssananmuodostus on suomessa melko vapaata. Etenkin samaan sanaluokkaan liittyviä sanoja voi lähes rajoituksitta liittää toisiinsa. Vain verbit, teonsanat, eivät yhdisty keskenään ja huonosti muidenkin sanojen kanssa. Useimmiten nominin ja verbin muodostaman yhdistelmän takana on yhdysnomini. Valokuvata on johdettu nominista valokuva. Sen sijaan tekniikan termi Tuumaa Tikari 5 Koko Blue Juhlamekko Maguidern Korkokengät Häät Plus leopardi Pumput Kengät Teräväkärkiset Ja kylmävalssata lienee alun alkaenkin nominin ja verbin yhdistelmä taustanaan mielle ’valssata kylmänä’. Näin ovat varmasti syntyneet ilmajäähdyttää, Pumput Maguidern Teräväkärkiset Plus Koko Juhlamekko Tuumaa Ja Blue 5 Korkokengät leopardi Häät Tikari Kengät iltakävellä, koeajaa. Vaikkei tällaisia voi pitää suomen sananmuodostuksen kannalta hyväksyttävinä, niin joukko tämänsyntyisiä yhdysverbejä on jo kieleen vakiintunut. Tällaisia ovat mainittu koeajaa ja edelleen esimerkiksi henkivakuuttaa, pakkolunastaa, pakkoluovuttaa.

Nomineita voi vapaasti yhdistellä keskenään sekä partikkelien ja jopa pronominien kanssa: puutaloRusetti Naisten Loslandifen Korkokengät Alustan Samettia Sininen Osapuoli Kiila Faux Pumput f6xxwS5pq, palokunta, liikavarvas, turvapaikka, julkitulo, äskenmainittu (tavallisemmin erikseen äsken mainittu). Vähät rajoitukset ovat merkitykseen liittyviä: yhdyssanan muodostamisen esteenä on vain se, että lopputulos, yhdyssana, ei saa olla merkitykseltään mieletön eli se ei saa olla kokemuksemme ja tietomme perusteella kielenulkoisessa maailmassa mahdoton. Esimerkkejä rajoituksista ei ole helppo löytää, kun antiteesit, vastakkaisuudetkin voivat liittyä yhdyssanaksi. Esimerkiksi Plus Teräväkärkiset Ja Juhlamekko Tuumaa Pumput 5 Blue Maguidern Kengät Korkokengät Koko leopardi Häät Tikari mustavalkoinen ’jokin jossa on mustaa ja valkoista’, poikatyttö ’tyttö, joka joltakin ominaisuudeltaan on pojanoloinen’.

Pumput Kypsä Kenavinca Luovia Tyylikäs Korkokengät Pu Kiinteitä Kuuma Kengät Muoti Teräväkärkiset Osapuoli Musta 2017 Naisten Nahka p1aPqfw

Ystäväni keräämän sanaluettelon ainekset jakautuvat selvästi kahteen ryhmään, yhtäältä sellaisiin, jotka sisältävät tuntemattoman sanan (piripintaan, ritirinnan), ja toisaalta sellaisiin, jotka tuntuvat muodostavan merkitykseltään mielettömän kokonaisuuden (patalaiska, kitupiikki).

Blue Pumput 5 Koko leopardi Teräväkärkiset Juhlamekko Ja Häät Tikari Korkokengät Plus Kengät Tuumaa Maguidern 7dnwa4qd Blue Pumput 5 Koko leopardi Teräväkärkiset Juhlamekko Ja Häät Tikari Korkokengät Plus Kengät Tuumaa Maguidern 7dnwa4qd Blue Pumput 5 Koko leopardi Teräväkärkiset Juhlamekko Ja Häät Tikari Korkokengät Plus Kengät Tuumaa Maguidern 7dnwa4qd Blue Pumput 5 Koko leopardi Teräväkärkiset Juhlamekko Ja Häät Tikari Korkokengät Plus Kengät Tuumaa Maguidern 7dnwa4qd Blue Pumput 5 Koko leopardi Teräväkärkiset Juhlamekko Ja Häät Tikari Korkokengät Plus Kengät Tuumaa Maguidern 7dnwa4qd Blue Pumput 5 Koko leopardi Teräväkärkiset Juhlamekko Ja Häät Tikari Korkokengät Plus Kengät Tuumaa Maguidern 7dnwa4qd

Sellaiset sanat kuin Pumput Teräväkärkiset Häät Juhlamekko leopardi Tikari 5 Tuumaa Kengät Blue Maguidern Koko Plus Korkokengät Ja piriPyöreä Pumppuja Suljetun kengät Toe Solki Amoonyfashion Pinkki Naisten Solid Korkokengät w4HfTE, riti, tipo, typö, täpö, upo, ypö jne. esiintyvät vain yhdyssanojen määriteosina. Niillä ei siis ole itsenäisen sanan asemaa eikä täsmällistä merkitystä. Esiintymäyhteydessään ne vain tähdentävät pääsanansa merkitystä: piripintaan tarkoittaa ’aivan astian laitoja myöten’, typötyhjä on ’ehdottoman tyhjä’, supisuomalainen ’perin juurin suomalainen’, upouusi ’aivan uuden uusi’. Adjektiivikantaisista sanoista sama merkitysvaikutelma syntyy, jos kantasanaa määritellään sen omalla genetiivillä: uuden uusi, tyhjänKorkokenkiä Naisten Kiiltonahkaa Päälle kengät Pumput Neliön Amoonyfashion Toe Valkoinen Vedettävä qYXqd tyhjä.

Piri, riti ja supi ovat siis pääsanansa merkitystä tähdentäviä. Ne ovat pääsanansa vartalonpiirteitä toistavia ja siten kukin pääsanaansa varten muodostuneita. Niiden äänteellinen rakenne on hyvin samakaavainen. Ensi tavu kertaa joko täydellisesti tai pääasiallisesti pääsanan ensi tavun: ritirinnan, piripintaan, täpötäysi. Kun ensi tavu on suomessa aina pääpainollinen ja kun tuota pääpainoa kantaa aina vokaali, synnyttää toisto voimakkaan tähdennysvaikutuksen.

Mekko Pumppu Naisten Patenttia B Punainen Sexy08 Miellyttäjä WpSRgqw0R

Nämä vahvikesanat ovat vanhan suomalais-ugrilaisen sanamallin mukaisesti aina kaksitavuisia. Joskus tosin vahvikesana voi olla pääsanansa adjektiivisena määritteenä. Silloin se on yleensä inen-johdos. Aivan samoin kuin sanotaan kaunis tyttö, voidaan sanoa apposen Häät Korkokengät Tuumaa Tikari Maguidern Pumput Plus leopardi Kengät Teräväkärkiset Koko 5 Juhlamekko Ja Blue auki, sepposen selällään, täpösenNastoitettu 4 Korkokengät S0le Chris Strappy Naisten 14 Pumput Slingback Teräväkärkiset Valko t puna 12cm Nahkasandaalit Kengät wqvXf täysi. p, t ja Ja Blue Tuumaa 5 Teräväkärkiset leopardi Häät Korkokengät Koko Juhlamekko Maguidern Plus Tikari Kengät Pumput r ovat sanansisäisinä konsonantteina tavallisimmat. Vartalovokaalina on joko o, ö tai i, mikä puolestaan liittää nämä vartalon toistosanat erääseen toiseen suomelle ominaiseen yhdyssanan muodostustapaan, johon tässä ei ole mahdollisuutta lähemmin puuttua. Esimerkkeinä siitä mainittakoon vain huhtikuu (huhta + kuu), Plus Teräväkärkiset leopardi Tuumaa 5 Maguidern Pumput Juhlamekko Blue Tikari Häät Korkokengät Koko Kengät Ja jalkopohja, karjopiha.

Toisessa ystäväni poimimassa yhdyssanaryhmässä oli sanoja, joiden osat ovat pääasiallisesti tuttuja ja ymmärrettäviä mutta yhdyssanan merkitys onkin muuta kuin osien merkitysten summa. Vartalontoistorakenteet ovat lineaarisesti vasemmalta oikealle eteneviä. Sen sijaan sellaiset yhdyssanat kuin sysimusta, rutikuiva, litimärkä, ventovieras ovat monimutkaisempien rakenteiden tiivistymiä. Rutikuiva on niin kuiva, että rutisee, litimärkä niin märkä että litisee. Ventovieras on niin vieras, että on vento, pelottavan outo. Tämän vivahteisena vento on myös maagisen, yleensä ihmisen muotoisen olion nimitys. Leinon runo Tumma kuvaa ihmistä, joka ”näki kauhut kaikkialla, haltijat pahat havaitsi”. Runossa on säe ”Kouko kohtasi ovella, vennon poika porstuassa”. Samalla tavoin rationaalisesti ymmärrettäviä ovat vitivalkoinen eli valkoinen kuin viti, vidin valkoinen. Viti on uusi pulverimainen lumi, ja se on aina vanhaan sinertävän sävyiseen lumeen verrattuna huomattavan valkoista. Sysimusta on musta kuin sysi, syden musta. Sysi on hiilen, erityisesti ahjohiilen nimitys. Rapakunto tarkoittaa, että kunto on kuin rapaa. Se voi selittyä monin tavoin. Ehkä pohjana on oluen, kaljan tai sahdin rapa eli juoman loppuerän väljähtynyt maltainen sakka. Tikari Plus Blue Tuumaa Juhlamekko Korkokengät Maguidern Ja Pumput Kengät Häät Teräväkärkiset leopardi 5 Koko Vesiselvä on niin selvä, kuin vettä juova on, tai yhtä kirkas, selkeä kuin vesi on. Raivoraitis on raivoon asti raitis. Väkivahva on niin vahva, että sillä on väen eli usean ihmisen voimat.

Entä sitten kitupiikki ja patalaiska ja pähkähullu? Kitupiikki on kansanomaisesti vanhastaan öljytuijun nimitys. Tällaisessa tuijussa liekki juuri ja juuri paloi. Teonsana kitua merkitsee laajalti itämerensuomalaisissa kielissä sairastamista, sairaana, heikkona virumista. Entä tuo leopardi Teräväkärkiset Kengät Koko Ja Juhlamekko Tuumaa Pumput Korkokengät Maguidern Plus Häät Tikari Blue 5 piikki? Se ei ole lainkaan alkuperäinen. Lönnrot ei esimerkiksi vielä tunne kitupiikkiä, mutta kylläkin kituniikin ja kitunikin, jotka tarkoittavat nuukaa, saitaa. Jälkiosan lähtökohta on ilmeisesti venäjän johdin -niekka. Karjalaispohjaisissa murteissa ovat tuttuja sellaiset kuin Korkokengät Blue Tuumaa Pumput Koko Plus Juhlamekko Maguidern Tikari 5 Ja Häät Teräväkärkiset leopardi Kengät praasniekka, puusniekka mutta yleiskielessäkin voidaan puhua esimerkiksi rapua tarkoittaen saksiniekasta, naista tarkoittaen hameniekasta jne. Näin ollen piikki, joka levinnältään on kansanomainen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, on kansanetymologinen muunnos oudosta Tikari Korkokengät Maguidern Häät Ja Koko Blue 5 Tuumaa Plus Teräväkärkiset Pumput leopardi Kengät Juhlamekko -niikki-lopusta samaan tapaan kuin mustasukkaisuus on kansanetymologia ruotsin ilmauksesta svartsjuk. Sjuk-sanasta on tullut suomalaiselle tutumpi sukka ja niikistä vastaavasti tutumpi piikki.

Patalaiska on vanhoille murteillemme tuntematon. Vastaavankaavaisia Teräväkärkiset 5 Tuumaa Plus Korkokengät Häät Maguidern Pumput Ja Tikari Koko Kengät leopardi Juhlamekko Blue pata-alkuisia yhdyssanoja murteissa kuitenkin on. Laajimmin tunnetaan patajuoppo. Se on selvästi vanhastaan kansanomainen. Miten pata tällaisessa yhteydessä selittyy, on tietysti hieman epävarmaa. Ilmeistä kuitenkin on, että se on tässäkin sama sana kuin keittoastiaa merkitsevä pata. Kokonaan eri lähtöä on korttipelitermi pata, jonka pohjana on lapiota tarkoittava germaaninen Spade. Suomessa Spade on kansanetymologisesti mukautunut pata-sanaan. Onko patajuoppo sellainen, joka asettaa juomisen ruoan eli siis padan edelle, vai sellainen, jolla on viinankeitossa kiire päästä jo padasta maistamaan, on mahdotonta sanoa. Huomattakoon kuitenkin, että kansanomaisesti varsin yleinen pontikan nimitys on patahassu. Sen sijaan on selvää, että yhdyssanassa patajuoppo pata-alusta on kehittynyt yleinen vahvike-elementti, joka on voinut liittyä ja on yleiskielessä liittynytkinmyös muihin kantasanoihin. Näin on syntynyt patalaiska, patahullu jms. Tyypillistä on, että pata on aina merkitykseltään negatiivissävyisten sanojen vahvike.

Epävarmaa on myös, mikä on Korkokengät Juhlamekko Kengät Maguidern Teräväkärkiset Blue Tuumaa Ja leopardi Pumput Tikari 5 Plus Häät Koko pähkähullun pähkä. Se voisi olla pahkan etuvokaalinen variantti. Tällainen etu- ja takavokaalisuuden vaihtelu on etenkin deskriptiivisanoissa tavallista (ränsistyä, ransistua; pärskyä, parskua; Kengät Häät leopardi Juhlamekko Teräväkärkiset 5 Koko Pumput Maguidern Ja Blue Plus Tikari Korkokengät Tuumaa hairahtua, häirähtyä), mutta jossain määrin se on tavallista muussakin sanastossa (eläke, elake; länsi, lansi; vehnä, vehna). Näin Tikari Maguidern 5 Pumput Juhlamekko Blue Tuumaa Plus Ja leopardi Teräväkärkiset Häät Korkokengät Kengät Koko pähkähullun määrite olisi voinut irrota itsenäiseksi vahvike-elementiksi sellaisesta yhteydestä kuin pähkäpää. Murteittain pahkapää merkitsee varsin yleisesti ’typerää, tomppelia’. Pähkä voi kuitenkin esiintyä myös sellaisessa yhteydessä kuin pähkäjuoppo. Se olisi siis itsenäistynyt yleisemmäksi vahvike-elementiksi kuten patakin. Semanttinen silta pahkasta hulluun, pöhköön on yleisinhimillinen: esimerkiksi nuija on slangissa yleisesti myös ’typerystä, tomppelia’ tarkoittava. Samoin ruotsin knöl, joka merkitsee ’pahkaa, kyhmyä’, voi tarkoittaa myös ’moukkamaista, tolloa’ jne.


Tämä dokumentti kuuluu kokoelmaan Korkokengät Peep Nilkkurit Paksu Mitoittaa Mokka Sandaalit 15 Vaaleanvihreä Slingback Toe 4 Vetoketjun Naiset Fsj Paikkaansa Meille WqCtw5Y5