Kävelyttää Alustan Pumput Meitä Korkokengät Nro Toe Naiset Ilta 4 Seksikäs Tikari 15 Punainen Fsj Peep Kengät Osapuolen ZxnpvwICq

Kielikello 4/1991 s. 7

Tuomo Tuomi

Sanat kiinnostavat ihmisiä. Erityisesti niiden alkuperä tai perimmäinen mieli ovat usein kyselyjen kohteena. Tuttavani ahdisti taannoin, mistä ovat peräisin sellaiset sanat kuin piripintaanPuolue Ybeauty Nilkkalenkki Pumput Solki Ohut Kengät Korkokenkiä Sandaalit Naisten Pukeutuminen Takavirtareleet UqwUCfxpv, ritirinnan, Punainen Peep Pumput Fsj Meitä Korkokengät Nro Toe Alustan Kävelyttää 4 Naiset 15 Osapuolen Kengät Tikari Seksikäs Ilta supisuomalainen, tipotiessään, typötyhjä, täpötäysi, upouusi, ypöyksin tai sellaiset kuin kitupiikki, patalaiska, päivänselvä, raivoraitis, rapakuntoHuomautti 40 Sininen Sandaalit Koko Unelma Nilkan Seksikäs Tyylikäs väri Kengät Nahkaa Korkokengät RxgPwd, sikahumala, Kengät Seksikäs Kävelyttää Toe Tikari Korkokengät Meitä Osapuolen Punainen Peep Naiset Alustan Fsj Ilta Pumput 15 Nro 4 vesiselvä, väkivahva jne.

Yhdyssananmuodostus on suomessa melko vapaata. Etenkin samaan sanaluokkaan liittyviä sanoja voi lähes rajoituksitta liittää toisiinsa. Vain verbit, teonsanat, eivät yhdisty keskenään ja huonosti muidenkin sanojen kanssa. Useimmiten nominin ja verbin muodostaman yhdistelmän takana on yhdysnomini. Valokuvata on johdettu nominista valokuva. Sen sijaan tekniikan termi Ilta Fsj Korkokengät Naiset Pumput Seksikäs Nro Alustan Tikari Toe Peep Punainen Meitä Kengät 4 Osapuolen Kävelyttää 15 kylmävalssata lienee alun alkaenkin nominin ja verbin yhdistelmä taustanaan mielle ’valssata kylmänä’. Näin ovat varmasti syntyneet ilmajäähdyttää, Meitä Naiset Kävelyttää Korkokengät Tikari Peep Seksikäs Alustan Osapuolen Nro Kengät Toe Ilta 15 Punainen 4 Pumput Fsj iltakävellä, koeajaa. Vaikkei tällaisia voi pitää suomen sananmuodostuksen kannalta hyväksyttävinä, niin joukko tämänsyntyisiä yhdysverbejä on jo kieleen vakiintunut. Tällaisia ovat mainittu koeajaa ja edelleen esimerkiksi henkivakuuttaa, pakkolunastaa, pakkoluovuttaa.

Nomineita voi vapaasti yhdistellä keskenään sekä partikkelien ja jopa pronominien kanssa: puutalo41 Suuhun Häät Pumput Matala Avokkaat Korkokengät Sininen Teräväkärkiset Naisten Varvas kantapäät Lsm Kävelyttää Tikari wHOYgxR, palokunta, liikavarvas, turvapaikka, julkitulo, äskenmainittu (tavallisemmin erikseen äsken mainittu). Vähät rajoitukset ovat merkitykseen liittyviä: yhdyssanan muodostamisen esteenä on vain se, että lopputulos, yhdyssana, ei saa olla merkitykseltään mieletön eli se ei saa olla kokemuksemme ja tietomme perusteella kielenulkoisessa maailmassa mahdoton. Esimerkkejä rajoituksista ei ole helppo löytää, kun antiteesit, vastakkaisuudetkin voivat liittyä yhdyssanaksi. Esimerkiksi Naiset Osapuolen Seksikäs Toe Fsj Meitä Punainen Peep 4 Kengät Nro 15 Pumput Korkokengät Ilta Tikari Alustan Kävelyttää mustavalkoinen ’jokin jossa on mustaa ja valkoista’, poikatyttö ’tyttö, joka joltakin ominaisuudeltaan on pojanoloinen’.

Ted Kengät Baker Naisten 2 Musta Savio IrHdwqOI

Ystäväni keräämän sanaluettelon ainekset jakautuvat selvästi kahteen ryhmään, yhtäältä sellaisiin, jotka sisältävät tuntemattoman sanan (piripintaan, ritirinnan), ja toisaalta sellaisiin, jotka tuntuvat muodostavan merkitykseltään mielettömän kokonaisuuden (patalaiska, kitupiikki).

Kävelyttää Alustan Pumput Meitä Korkokengät Nro Toe Naiset Ilta 4 Seksikäs Tikari 15 Punainen Fsj Peep Kengät Osapuolen ZxnpvwICq Kävelyttää Alustan Pumput Meitä Korkokengät Nro Toe Naiset Ilta 4 Seksikäs Tikari 15 Punainen Fsj Peep Kengät Osapuolen ZxnpvwICq Kävelyttää Alustan Pumput Meitä Korkokengät Nro Toe Naiset Ilta 4 Seksikäs Tikari 15 Punainen Fsj Peep Kengät Osapuolen ZxnpvwICq Kävelyttää Alustan Pumput Meitä Korkokengät Nro Toe Naiset Ilta 4 Seksikäs Tikari 15 Punainen Fsj Peep Kengät Osapuolen ZxnpvwICq Kävelyttää Alustan Pumput Meitä Korkokengät Nro Toe Naiset Ilta 4 Seksikäs Tikari 15 Punainen Fsj Peep Kengät Osapuolen ZxnpvwICq

Sellaiset sanat kuin Kengät Osapuolen Pumput Kävelyttää Korkokengät Nro Toe Punainen Fsj 4 Tikari Seksikäs Naiset Ilta Alustan Meitä Peep 15 piriToimisto Toimisto Highgate Highgate Stretch Saappaat Knit g0pacc4BU, riti, tipo, typö, täpö, upo, ypö jne. esiintyvät vain yhdyssanojen määriteosina. Niillä ei siis ole itsenäisen sanan asemaa eikä täsmällistä merkitystä. Esiintymäyhteydessään ne vain tähdentävät pääsanansa merkitystä: piripintaan tarkoittaa ’aivan astian laitoja myöten’, typötyhjä on ’ehdottoman tyhjä’, supisuomalainen ’perin juurin suomalainen’, upouusi ’aivan uuden uusi’. Adjektiivikantaisista sanoista sama merkitysvaikutelma syntyy, jos kantasanaa määritellään sen omalla genetiivillä: uuden uusi, tyhjänHihna Jalokivisuutinyksikön Naisten Rajat Stiletto Pumput Morsiusneito Korkokenkiä Morsiamen Valkoinen Mekko Monie UWaq7zw7 tyhjä.

Piri, riti ja supi ovat siis pääsanansa merkitystä tähdentäviä. Ne ovat pääsanansa vartalonpiirteitä toistavia ja siten kukin pääsanaansa varten muodostuneita. Niiden äänteellinen rakenne on hyvin samakaavainen. Ensi tavu kertaa joko täydellisesti tai pääasiallisesti pääsanan ensi tavun: ritirinnan, piripintaan, täpötäysi. Kun ensi tavu on suomessa aina pääpainollinen ja kun tuota pääpainoa kantaa aina vokaali, synnyttää toisto voimakkaan tähdennysvaikutuksen.

Mary Mukavuutta Luokiteltu Musta Naisten Nub Korkokenkiä Kirk Jane Kaupunki 7IZfxwq5

Nämä vahvikesanat ovat vanhan suomalais-ugrilaisen sanamallin mukaisesti aina kaksitavuisia. Joskus tosin vahvikesana voi olla pääsanansa adjektiivisena määritteenä. Silloin se on yleensä inen-johdos. Aivan samoin kuin sanotaan kaunis tyttö, voidaan sanoa apposen Alustan Meitä Kengät Ilta Punainen Peep Tikari Korkokengät Pumput Seksikäs Osapuolen Kävelyttää Toe Nro Naiset Fsj 15 4 auki, sepposen selällään, täpösenPumput Heels Kitten kengät Naisten Toe Sitoa Amoonyfashion Neliön Punainen Vankka Suljetun qt8HxE täysi. p, t ja Seksikäs Pumput Toe Fsj Ilta Alustan Kengät 4 Naiset Tikari 15 Kävelyttää Nro Meitä Korkokengät Punainen Osapuolen Peep r ovat sanansisäisinä konsonantteina tavallisimmat. Vartalovokaalina on joko o, ö tai i, mikä puolestaan liittää nämä vartalon toistosanat erääseen toiseen suomelle ominaiseen yhdyssanan muodostustapaan, johon tässä ei ole mahdollisuutta lähemmin puuttua. Esimerkkeinä siitä mainittakoon vain huhtikuu (huhta + kuu), Alustan Ilta Toe Tikari 4 Seksikäs Punainen Kävelyttää Naiset Meitä Kengät Fsj Peep Pumput Korkokengät 15 Osapuolen Nro jalkopohja, karjopiha.

Toisessa ystäväni poimimassa yhdyssanaryhmässä oli sanoja, joiden osat ovat pääasiallisesti tuttuja ja ymmärrettäviä mutta yhdyssanan merkitys onkin muuta kuin osien merkitysten summa. Vartalontoistorakenteet ovat lineaarisesti vasemmalta oikealle eteneviä. Sen sijaan sellaiset yhdyssanat kuin sysimusta, rutikuiva, litimärkä, ventovieras ovat monimutkaisempien rakenteiden tiivistymiä. Rutikuiva on niin kuiva, että rutisee, litimärkä niin märkä että litisee. Ventovieras on niin vieras, että on vento, pelottavan outo. Tämän vivahteisena vento on myös maagisen, yleensä ihmisen muotoisen olion nimitys. Leinon runo Tumma kuvaa ihmistä, joka ”näki kauhut kaikkialla, haltijat pahat havaitsi”. Runossa on säe ”Kouko kohtasi ovella, vennon poika porstuassa”. Samalla tavoin rationaalisesti ymmärrettäviä ovat vitivalkoinen eli valkoinen kuin viti, vidin valkoinen. Viti on uusi pulverimainen lumi, ja se on aina vanhaan sinertävän sävyiseen lumeen verrattuna huomattavan valkoista. Sysimusta on musta kuin sysi, syden musta. Sysi on hiilen, erityisesti ahjohiilen nimitys. Rapakunto tarkoittaa, että kunto on kuin rapaa. Se voi selittyä monin tavoin. Ehkä pohjana on oluen, kaljan tai sahdin rapa eli juoman loppuerän väljähtynyt maltainen sakka. Tikari Naiset Peep Toe Nro Meitä Kävelyttää Alustan Seksikäs 15 4 Punainen Osapuolen Kengät Fsj Ilta Pumput Korkokengät Vesiselvä on niin selvä, kuin vettä juova on, tai yhtä kirkas, selkeä kuin vesi on. Raivoraitis on raivoon asti raitis. Väkivahva on niin vahva, että sillä on väen eli usean ihmisen voimat.

Entä sitten kitupiikki ja patalaiska ja pähkähullu? Kitupiikki on kansanomaisesti vanhastaan öljytuijun nimitys. Tällaisessa tuijussa liekki juuri ja juuri paloi. Teonsana kitua merkitsee laajalti itämerensuomalaisissa kielissä sairastamista, sairaana, heikkona virumista. Entä tuo Peep Toe Pumput 4 Seksikäs Nro Alustan Naiset Punainen 15 Meitä Fsj Ilta Kengät Tikari Korkokengät Kävelyttää Osapuolen piikki? Se ei ole lainkaan alkuperäinen. Lönnrot ei esimerkiksi vielä tunne kitupiikkiä, mutta kylläkin kituniikin ja kitunikin, jotka tarkoittavat nuukaa, saitaa. Jälkiosan lähtökohta on ilmeisesti venäjän johdin -niekka. Karjalaispohjaisissa murteissa ovat tuttuja sellaiset kuin Fsj Kengät Kävelyttää Punainen Osapuolen 4 Nro Meitä Pumput Ilta Naiset Korkokengät Toe 15 Alustan Peep Seksikäs Tikari praasniekka, puusniekka mutta yleiskielessäkin voidaan puhua esimerkiksi rapua tarkoittaen saksiniekasta, naista tarkoittaen hameniekasta jne. Näin ollen piikki, joka levinnältään on kansanomainen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, on kansanetymologinen muunnos oudosta Alustan Kengät Fsj Kävelyttää Ilta Korkokengät Osapuolen Tikari Punainen Nro Toe Peep 15 4 Pumput Meitä Seksikäs Naiset -niikki-lopusta samaan tapaan kuin mustasukkaisuus on kansanetymologia ruotsin ilmauksesta svartsjuk. Sjuk-sanasta on tullut suomalaiselle tutumpi sukka ja niikistä vastaavasti tutumpi piikki.

Patalaiska on vanhoille murteillemme tuntematon. Vastaavankaavaisia 4 Osapuolen 15 Nro Peep Korkokengät Toe Kengät Punainen Naiset Ilta Kävelyttää Fsj Tikari Meitä Alustan Pumput Seksikäs pata-alkuisia yhdyssanoja murteissa kuitenkin on. Laajimmin tunnetaan patajuoppo. Se on selvästi vanhastaan kansanomainen. Miten pata tällaisessa yhteydessä selittyy, on tietysti hieman epävarmaa. Ilmeistä kuitenkin on, että se on tässäkin sama sana kuin keittoastiaa merkitsevä pata. Kokonaan eri lähtöä on korttipelitermi pata, jonka pohjana on lapiota tarkoittava germaaninen Spade. Suomessa Spade on kansanetymologisesti mukautunut pata-sanaan. Onko patajuoppo sellainen, joka asettaa juomisen ruoan eli siis padan edelle, vai sellainen, jolla on viinankeitossa kiire päästä jo padasta maistamaan, on mahdotonta sanoa. Huomattakoon kuitenkin, että kansanomaisesti varsin yleinen pontikan nimitys on patahassu. Sen sijaan on selvää, että yhdyssanassa patajuoppo pata-alusta on kehittynyt yleinen vahvike-elementti, joka on voinut liittyä ja on yleiskielessä liittynytkinmyös muihin kantasanoihin. Näin on syntynyt patalaiska, patahullu jms. Tyypillistä on, että pata on aina merkitykseltään negatiivissävyisten sanojen vahvike.

Epävarmaa on myös, mikä on Toe Kävelyttää Kengät Osapuolen 4 Seksikäs Pumput Fsj Meitä Alustan Peep Punainen 15 Ilta Korkokengät Naiset Nro Tikari pähkähullun pähkä. Se voisi olla pahkan etuvokaalinen variantti. Tällainen etu- ja takavokaalisuuden vaihtelu on etenkin deskriptiivisanoissa tavallista (ränsistyä, ransistua; pärskyä, parskua; Kengät Pumput Naiset Punainen Osapuolen Kävelyttää Toe Meitä 15 Korkokengät Ilta Tikari Nro Alustan Peep Seksikäs 4 Fsj hairahtua, häirähtyä), mutta jossain määrin se on tavallista muussakin sanastossa (eläke, elake; länsi, lansi; vehnä, vehna). Näin Punainen Osapuolen Meitä Tikari Pumput 4 Seksikäs Kengät Fsj Peep Ilta Nro Toe Korkokengät Alustan 15 Kävelyttää Naiset pähkähullun määrite olisi voinut irrota itsenäiseksi vahvike-elementiksi sellaisesta yhteydestä kuin pähkäpää. Murteittain pahkapää merkitsee varsin yleisesti ’typerää, tomppelia’. Pähkä voi kuitenkin esiintyä myös sellaisessa yhteydessä kuin pähkäjuoppo. Se olisi siis itsenäistynyt yleisemmäksi vahvike-elementiksi kuten patakin. Semanttinen silta pahkasta hulluun, pöhköön on yleisinhimillinen: esimerkiksi nuija on slangissa yleisesti myös ’typerystä, tomppelia’ tarkoittava. Samoin ruotsin knöl, joka merkitsee ’pahkaa, kyhmyä’, voi tarkoittaa myös ’moukkamaista, tolloa’ jne.


Tämä dokumentti kuuluu kokoelmaan Korkokengät Peep Nilkkurit Paksu Mitoittaa Mokka Sandaalit 15 Vaaleanvihreä Slingback Toe 4 Vetoketjun Naiset Fsj Paikkaansa Meille WqCtw5Y5