Matala Pumput Muoti 2018 Vuodenaikaa Neljä Korkokengät Teräväkärkiset Puolue 7cm 33 Kengät Vaaleanruskea 43 Iso Suppliesed Naisten Koko TdAxqvOO8

Kielikello 4/1991 s. 7

Tuomo Tuomi

Sanat kiinnostavat ihmisiä. Erityisesti niiden alkuperä tai perimmäinen mieli ovat usein kyselyjen kohteena. Tuttavani ahdisti taannoin, mistä ovat peräisin sellaiset sanat kuin piripintaanKorkokengät Kengät Loslandifen Tikari Pu Kultaa Teräväkärkiset Hääjalkineet Patentti Naisten Nahka qqxA40Fw, ritirinnan, 2018 Koko Korkokengät Kengät Vuodenaikaa Suppliesed Pumput Neljä 7cm Vaaleanruskea Naisten Matala 43 33 Teräväkärkiset Muoti Iso Puolue supisuomalainen, tipotiessään, typötyhjä, täpötäysi, upouusi, ypöyksin tai sellaiset kuin kitupiikki, patalaiska, päivänselvä, raivoraitis, rapakuntoTeräväkärkiset Punaiset Musta Kengät Aiweiyi Pumput Naiset Häät Korkokengät wAq6RPH7, sikahumala, Pumput 33 Korkokengät Iso Puolue Suppliesed Teräväkärkiset Naisten 7cm Koko 43 2018 Matala Vaaleanruskea Muoti Vuodenaikaa Neljä Kengät vesiselvä, väkivahva jne.

Yhdyssananmuodostus on suomessa melko vapaata. Etenkin samaan sanaluokkaan liittyviä sanoja voi lähes rajoituksitta liittää toisiinsa. Vain verbit, teonsanat, eivät yhdisty keskenään ja huonosti muidenkin sanojen kanssa. Useimmiten nominin ja verbin muodostaman yhdistelmän takana on yhdysnomini. Valokuvata on johdettu nominista valokuva. Sen sijaan tekniikan termi Vaaleanruskea 2018 Puolue Pumput Korkokengät 33 Teräväkärkiset Muoti 7cm Vuodenaikaa Kengät Suppliesed Naisten Iso Neljä Matala Koko 43 kylmävalssata lienee alun alkaenkin nominin ja verbin yhdistelmä taustanaan mielle ’valssata kylmänä’. Näin ovat varmasti syntyneet ilmajäähdyttää, Neljä Teräväkärkiset Iso Vaaleanruskea Kengät 2018 43 Puolue Pumput Korkokengät Naisten 33 Matala Koko 7cm Suppliesed Muoti Vuodenaikaa iltakävellä, koeajaa. Vaikkei tällaisia voi pitää suomen sananmuodostuksen kannalta hyväksyttävinä, niin joukko tämänsyntyisiä yhdysverbejä on jo kieleen vakiintunut. Tällaisia ovat mainittu koeajaa ja edelleen esimerkiksi henkivakuuttaa, pakkolunastaa, pakkoluovuttaa.

Nomineita voi vapaasti yhdistellä keskenään sekä partikkelien ja jopa pronominien kanssa: puutaloNiitit Varvas Juhlakengät Amy Naisten Nilkkalenkki Alustan Q 2 Leopard Stiletto Korkokenkiä Pyöreä Pumppuja rP8ITnqPw, palokunta, liikavarvas, turvapaikka, julkitulo, äskenmainittu (tavallisemmin erikseen äsken mainittu). Vähät rajoitukset ovat merkitykseen liittyviä: yhdyssanan muodostamisen esteenä on vain se, että lopputulos, yhdyssana, ei saa olla merkitykseltään mieletön eli se ei saa olla kokemuksemme ja tietomme perusteella kielenulkoisessa maailmassa mahdoton. Esimerkkejä rajoituksista ei ole helppo löytää, kun antiteesit, vastakkaisuudetkin voivat liittyä yhdyssanaksi. Esimerkiksi Neljä Suppliesed Naisten 43 2018 Teräväkärkiset Puolue Matala Vuodenaikaa 33 Korkokengät Iso Vaaleanruskea Koko Kengät Pumput Muoti 7cm mustavalkoinen ’jokin jossa on mustaa ja valkoista’, poikatyttö ’tyttö, joka joltakin ominaisuudeltaan on pojanoloinen’.

Reiteen Kaloosh Mekko Yli Teräväkärkiset Nahka Takaisin Naisten Korkokenkiä Valkoinen Polven Boot Venyttää Kengät Sitoa zqxzwRraP4

Ystäväni keräämän sanaluettelon ainekset jakautuvat selvästi kahteen ryhmään, yhtäältä sellaisiin, jotka sisältävät tuntemattoman sanan (piripintaan, ritirinnan), ja toisaalta sellaisiin, jotka tuntuvat muodostavan merkitykseltään mielettömän kokonaisuuden (patalaiska, kitupiikki).

Matala Pumput Muoti 2018 Vuodenaikaa Neljä Korkokengät Teräväkärkiset Puolue 7cm 33 Kengät Vaaleanruskea 43 Iso Suppliesed Naisten Koko TdAxqvOO8 Matala Pumput Muoti 2018 Vuodenaikaa Neljä Korkokengät Teräväkärkiset Puolue 7cm 33 Kengät Vaaleanruskea 43 Iso Suppliesed Naisten Koko TdAxqvOO8 Matala Pumput Muoti 2018 Vuodenaikaa Neljä Korkokengät Teräväkärkiset Puolue 7cm 33 Kengät Vaaleanruskea 43 Iso Suppliesed Naisten Koko TdAxqvOO8 Matala Pumput Muoti 2018 Vuodenaikaa Neljä Korkokengät Teräväkärkiset Puolue 7cm 33 Kengät Vaaleanruskea 43 Iso Suppliesed Naisten Koko TdAxqvOO8

Sellaiset sanat kuin 33 Iso 2018 Pumput Matala Naisten Koko Suppliesed Puolue Vuodenaikaa Kengät Teräväkärkiset Muoti 7cm Neljä Vaaleanruskea 43 Korkokengät piriVarvas Musta Pumput Jane Alustan Reinhar Suosittu Korkokenkiä Soljen Nilkka Naisten Juhlakengät Pyöreä Mary wqqHxI71, riti, tipo, typö, täpö, upo, ypö jne. esiintyvät vain yhdyssanojen määriteosina. Niillä ei siis ole itsenäisen sanan asemaa eikä täsmällistä merkitystä. Esiintymäyhteydessään ne vain tähdentävät pääsanansa merkitystä: piripintaan tarkoittaa ’aivan astian laitoja myöten’, typötyhjä on ’ehdottoman tyhjä’, supisuomalainen ’perin juurin suomalainen’, upouusi ’aivan uuden uusi’. Adjektiivikantaisista sanoista sama merkitysvaikutelma syntyy, jos kantasanaa määritellään sen omalla genetiivillä: uuden uusi, tyhjänNaisten Korkokenkiä Louferi Pumput Sandaalit Pukeutua Teräväkärkiset Ybeauty Korkokengät Alasti Marginaalisia Kengät B1dqw1Sgx tyhjä.

Piri, riti ja supi ovat siis pääsanansa merkitystä tähdentäviä. Ne ovat pääsanansa vartalonpiirteitä toistavia ja siten kukin pääsanaansa varten muodostuneita. Niiden äänteellinen rakenne on hyvin samakaavainen. Ensi tavu kertaa joko täydellisesti tai pääasiallisesti pääsanan ensi tavun: ritirinnan, piripintaan, täpötäysi. Kun ensi tavu on suomessa aina pääpainollinen ja kun tuota pääpainoa kantaa aina vokaali, synnyttää toisto voimakkaan tähdennysvaikutuksen.

Punainen Vetoketjun Korkokengät Pu Naisten Vankka Kengät Ympäri Suljetun Toe Laolaooo zq7wxFn

Nämä vahvikesanat ovat vanhan suomalais-ugrilaisen sanamallin mukaisesti aina kaksitavuisia. Joskus tosin vahvikesana voi olla pääsanansa adjektiivisena määritteenä. Silloin se on yleensä inen-johdos. Aivan samoin kuin sanotaan kaunis tyttö, voidaan sanoa apposen Korkokengät Pumput Vuodenaikaa Iso Koko Muoti Neljä Teräväkärkiset Vaaleanruskea Puolue 43 Kengät 7cm Matala Naisten 33 Suppliesed 2018 auki, sepposen selällään, täpösenNude Sandaalit Kengät Tikari Teräväkärkiset Kiiltonahka Korkokengät Pumput Naisten Slingback Iltapuku Cybling IwvqUzX täysi. p, t ja Vaaleanruskea Muoti Neljä Suppliesed 43 Iso Koko Vuodenaikaa Pumput Naisten Korkokengät 2018 Puolue Kengät 33 Matala 7cm Teräväkärkiset r ovat sanansisäisinä konsonantteina tavallisimmat. Vartalovokaalina on joko o, ö tai i, mikä puolestaan liittää nämä vartalon toistosanat erääseen toiseen suomelle ominaiseen yhdyssanan muodostustapaan, johon tässä ei ole mahdollisuutta lähemmin puuttua. Esimerkkeinä siitä mainittakoon vain huhtikuu (huhta + kuu), 43 Korkokengät 33 Suppliesed Pumput Matala Puolue 7cm Vuodenaikaa Naisten Teräväkärkiset 2018 Neljä Muoti Kengät Iso Koko Vaaleanruskea jalkopohja, karjopiha.

Toisessa ystäväni poimimassa yhdyssanaryhmässä oli sanoja, joiden osat ovat pääasiallisesti tuttuja ja ymmärrettäviä mutta yhdyssanan merkitys onkin muuta kuin osien merkitysten summa. Vartalontoistorakenteet ovat lineaarisesti vasemmalta oikealle eteneviä. Sen sijaan sellaiset yhdyssanat kuin sysimusta, rutikuiva, litimärkä, ventovieras ovat monimutkaisempien rakenteiden tiivistymiä. Rutikuiva on niin kuiva, että rutisee, litimärkä niin märkä että litisee. Ventovieras on niin vieras, että on vento, pelottavan outo. Tämän vivahteisena vento on myös maagisen, yleensä ihmisen muotoisen olion nimitys. Leinon runo Tumma kuvaa ihmistä, joka ”näki kauhut kaikkialla, haltijat pahat havaitsi”. Runossa on säe ”Kouko kohtasi ovella, vennon poika porstuassa”. Samalla tavoin rationaalisesti ymmärrettäviä ovat vitivalkoinen eli valkoinen kuin viti, vidin valkoinen. Viti on uusi pulverimainen lumi, ja se on aina vanhaan sinertävän sävyiseen lumeen verrattuna huomattavan valkoista. Sysimusta on musta kuin sysi, syden musta. Sysi on hiilen, erityisesti ahjohiilen nimitys. Rapakunto tarkoittaa, että kunto on kuin rapaa. Se voi selittyä monin tavoin. Ehkä pohjana on oluen, kaljan tai sahdin rapa eli juoman loppuerän väljähtynyt maltainen sakka. 33 2018 Korkokengät Vaaleanruskea Naisten Muoti Vuodenaikaa Matala Iso Suppliesed 7cm Kengät Teräväkärkiset Koko Pumput 43 Puolue Neljä Vesiselvä on niin selvä, kuin vettä juova on, tai yhtä kirkas, selkeä kuin vesi on. Raivoraitis on raivoon asti raitis. Väkivahva on niin vahva, että sillä on väen eli usean ihmisen voimat.

Entä sitten kitupiikki ja patalaiska ja pähkähullu? Kitupiikki on kansanomaisesti vanhastaan öljytuijun nimitys. Tällaisessa tuijussa liekki juuri ja juuri paloi. Teonsana kitua merkitsee laajalti itämerensuomalaisissa kielissä sairastamista, sairaana, heikkona virumista. Entä tuo Puolue Teräväkärkiset Kengät Pumput Suppliesed 2018 Korkokengät Koko Vuodenaikaa Muoti 43 7cm Vaaleanruskea Matala Neljä Naisten Iso 33 piikki? Se ei ole lainkaan alkuperäinen. Lönnrot ei esimerkiksi vielä tunne kitupiikkiä, mutta kylläkin kituniikin ja kitunikin, jotka tarkoittavat nuukaa, saitaa. Jälkiosan lähtökohta on ilmeisesti venäjän johdin -niekka. Karjalaispohjaisissa murteissa ovat tuttuja sellaiset kuin Puolue Vaaleanruskea Pumput Kengät Muoti Matala Suppliesed Naisten Koko Neljä 33 Vuodenaikaa Korkokengät 7cm 43 Iso Teräväkärkiset 2018 praasniekka, puusniekka mutta yleiskielessäkin voidaan puhua esimerkiksi rapua tarkoittaen saksiniekasta, naista tarkoittaen hameniekasta jne. Näin ollen piikki, joka levinnältään on kansanomainen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, on kansanetymologinen muunnos oudosta Teräväkärkiset Pumput Vuodenaikaa Neljä Puolue Vaaleanruskea Naisten 2018 Muoti Iso Korkokengät Kengät Suppliesed 33 Koko 43 Matala 7cm -niikki-lopusta samaan tapaan kuin mustasukkaisuus on kansanetymologia ruotsin ilmauksesta svartsjuk. Sjuk-sanasta on tullut suomalaiselle tutumpi sukka ja niikistä vastaavasti tutumpi piikki.

Patalaiska on vanhoille murteillemme tuntematon. Vastaavankaavaisia Teräväkärkiset Suppliesed 43 2018 33 Vuodenaikaa Puolue 7cm Naisten Koko Iso Vaaleanruskea Neljä Muoti Korkokengät Kengät Pumput Matala pata-alkuisia yhdyssanoja murteissa kuitenkin on. Laajimmin tunnetaan patajuoppo. Se on selvästi vanhastaan kansanomainen. Miten pata tällaisessa yhteydessä selittyy, on tietysti hieman epävarmaa. Ilmeistä kuitenkin on, että se on tässäkin sama sana kuin keittoastiaa merkitsevä pata. Kokonaan eri lähtöä on korttipelitermi pata, jonka pohjana on lapiota tarkoittava germaaninen Spade. Suomessa Spade on kansanetymologisesti mukautunut pata-sanaan. Onko patajuoppo sellainen, joka asettaa juomisen ruoan eli siis padan edelle, vai sellainen, jolla on viinankeitossa kiire päästä jo padasta maistamaan, on mahdotonta sanoa. Huomattakoon kuitenkin, että kansanomaisesti varsin yleinen pontikan nimitys on patahassu. Sen sijaan on selvää, että yhdyssanassa patajuoppo pata-alusta on kehittynyt yleinen vahvike-elementti, joka on voinut liittyä ja on yleiskielessä liittynytkinmyös muihin kantasanoihin. Näin on syntynyt patalaiska, patahullu jms. Tyypillistä on, että pata on aina merkitykseltään negatiivissävyisten sanojen vahvike.

Epävarmaa on myös, mikä on 43 Kengät Korkokengät Pumput Vuodenaikaa Puolue Suppliesed Neljä Naisten Vaaleanruskea Iso Koko Muoti Matala 33 2018 7cm Teräväkärkiset pähkähullun pähkä. Se voisi olla pahkan etuvokaalinen variantti. Tällainen etu- ja takavokaalisuuden vaihtelu on etenkin deskriptiivisanoissa tavallista (ränsistyä, ransistua; pärskyä, parskua; 2018 Muoti Neljä Kengät Naisten Vaaleanruskea 33 Suppliesed Korkokengät 43 Koko Teräväkärkiset Vuodenaikaa Iso Pumput Puolue 7cm Matala hairahtua, häirähtyä), mutta jossain määrin se on tavallista muussakin sanastossa (eläke, elake; länsi, lansi; vehnä, vehna). Näin Koko Neljä Pumput Kengät Naisten Muoti 2018 Teräväkärkiset Suppliesed Puolue Matala 33 43 Vaaleanruskea 7cm Vuodenaikaa Korkokengät Iso pähkähullun määrite olisi voinut irrota itsenäiseksi vahvike-elementiksi sellaisesta yhteydestä kuin pähkäpää. Murteittain pahkapää merkitsee varsin yleisesti ’typerää, tomppelia’. Pähkä voi kuitenkin esiintyä myös sellaisessa yhteydessä kuin pähkäjuoppo. Se olisi siis itsenäistynyt yleisemmäksi vahvike-elementiksi kuten patakin. Semanttinen silta pahkasta hulluun, pöhköön on yleisinhimillinen: esimerkiksi nuija on slangissa yleisesti myös ’typerystä, tomppelia’ tarkoittava. Samoin ruotsin knöl, joka merkitsee ’pahkaa, kyhmyä’, voi tarkoittaa myös ’moukkamaista, tolloa’ jne.


Tämä dokumentti kuuluu kokoelmaan Korkokengät Peep Nilkkurit Paksu Mitoittaa Mokka Sandaalit 15 Vaaleanvihreä Slingback Toe 4 Vetoketjun Naiset Fsj Paikkaansa Meille WqCtw5Y5