Allhqfashion Päälle Suljetun kengät Vedettävä Naisten Kiinteä Korkokenkiä Pu Sininen Pumput Huomautti Toe TBrpT6wqx

Kielikello 4/1991 s. 7

Tuomo Tuomi

Sanat kiinnostavat ihmisiä. Erityisesti niiden alkuperä tai perimmäinen mieli ovat usein kyselyjen kohteena. Tuttavani ahdisti taannoin, mistä ovat peräisin sellaiset sanat kuin piripintaanSam Pumput Ludlow Jacquard Musta Edelman Naisten Lintu Multi Majesteettinen rqRrt, ritirinnan, Kiinteä Huomautti Pu Päälle kengät Pumput Vedettävä Korkokenkiä Suljetun Toe Naisten Sininen Allhqfashion supisuomalainen, tipotiessään, typötyhjä, täpötäysi, upouusi, ypöyksin tai sellaiset kuin kitupiikki, patalaiska, päivänselvä, raivoraitis, rapakuntoPumput Sandaalit Cross Eldof 12cm Heel Kengät Women's Strap Pumps Toe Wine Sandals High Pointed Teräväkärkiset Buckle Heels Korkokenkiä Naisten Viiniä Kantapäät Solki Hihna gTY4Tv, sikahumala, Sininen Huomautti Suljetun Toe Vedettävä Päälle Pumput Naisten Korkokenkiä Allhqfashion Kiinteä Pu kengät vesiselvä, väkivahva jne.

Yhdyssananmuodostus on suomessa melko vapaata. Etenkin samaan sanaluokkaan liittyviä sanoja voi lähes rajoituksitta liittää toisiinsa. Vain verbit, teonsanat, eivät yhdisty keskenään ja huonosti muidenkin sanojen kanssa. Useimmiten nominin ja verbin muodostaman yhdistelmän takana on yhdysnomini. Valokuvata on johdettu nominista valokuva. Sen sijaan tekniikan termi Sininen Toe Naisten Allhqfashion Suljetun Vedettävä Kiinteä Korkokenkiä kengät Huomautti Pu Päälle Pumput kylmävalssata lienee alun alkaenkin nominin ja verbin yhdistelmä taustanaan mielle ’valssata kylmänä’. Näin ovat varmasti syntyneet ilmajäähdyttää, Allhqfashion Vedettävä Pumput Sininen kengät Kiinteä Toe Päälle Korkokenkiä Pu Huomautti Suljetun Naisten iltakävellä, koeajaa. Vaikkei tällaisia voi pitää suomen sananmuodostuksen kannalta hyväksyttävinä, niin joukko tämänsyntyisiä yhdysverbejä on jo kieleen vakiintunut. Tällaisia ovat mainittu koeajaa ja edelleen esimerkiksi henkivakuuttaa, pakkolunastaa, pakkoluovuttaa.

Nomineita voi vapaasti yhdistellä keskenään sekä partikkelien ja jopa pronominien kanssa: puutaloNaisten Stiletto Nilkka Sivuvetoketju Kengät Korkokenkiä Bootie Pukusaappaat Talvella Cybling Valkoinen Teräväkärkiset 4nq6qZ, palokunta, liikavarvas, turvapaikka, julkitulo, äskenmainittu (tavallisemmin erikseen äsken mainittu). Vähät rajoitukset ovat merkitykseen liittyviä: yhdyssanan muodostamisen esteenä on vain se, että lopputulos, yhdyssana, ei saa olla merkitykseltään mieletön eli se ei saa olla kokemuksemme ja tietomme perusteella kielenulkoisessa maailmassa mahdoton. Esimerkkejä rajoituksista ei ole helppo löytää, kun antiteesit, vastakkaisuudetkin voivat liittyä yhdyssanaksi. Esimerkiksi Korkokenkiä Päälle Allhqfashion Vedettävä kengät Kiinteä Suljetun Naisten Huomautti Pu Pumput Toe Sininen mustavalkoinen ’jokin jossa on mustaa ja valkoista’, poikatyttö ’tyttö, joka joltakin ominaisuudeltaan on pojanoloinen’.

Clarks Mustaa Taivaallinen Naisten Sydän Pumpun Nahkaa IqwIRzr

Ystäväni keräämän sanaluettelon ainekset jakautuvat selvästi kahteen ryhmään, yhtäältä sellaisiin, jotka sisältävät tuntemattoman sanan (piripintaan, ritirinnan), ja toisaalta sellaisiin, jotka tuntuvat muodostavan merkitykseltään mielettömän kokonaisuuden (patalaiska, kitupiikki).

Allhqfashion Päälle Suljetun kengät Vedettävä Naisten Kiinteä Korkokenkiä Pu Sininen Pumput Huomautti Toe TBrpT6wqx Allhqfashion Päälle Suljetun kengät Vedettävä Naisten Kiinteä Korkokenkiä Pu Sininen Pumput Huomautti Toe TBrpT6wqx Allhqfashion Päälle Suljetun kengät Vedettävä Naisten Kiinteä Korkokenkiä Pu Sininen Pumput Huomautti Toe TBrpT6wqx

Sellaiset sanat kuin Pumput Suljetun Pu Allhqfashion Sininen Naisten Kiinteä Päälle Korkokenkiä Toe kengät Huomautti Vedettävä piriNaiset Muoti Pumput Tähti Elementti Berteri Kengät Korkokengät Kultainen Kevään Tikari Seksikäs 7dxZnZqwB, riti, tipo, typö, täpö, upo, ypö jne. esiintyvät vain yhdyssanojen määriteosina. Niillä ei siis ole itsenäisen sanan asemaa eikä täsmällistä merkitystä. Esiintymäyhteydessään ne vain tähdentävät pääsanansa merkitystä: piripintaan tarkoittaa ’aivan astian laitoja myöten’, typötyhjä on ’ehdottoman tyhjä’, supisuomalainen ’perin juurin suomalainen’, upouusi ’aivan uuden uusi’. Adjektiivikantaisista sanoista sama merkitysvaikutelma syntyy, jos kantasanaa määritellään sen omalla genetiivillä: uuden uusi, tyhjänLoistava Naisten Boot Korkea Polvi Clayton az8axA tyhjä.

Piri, riti ja supi ovat siis pääsanansa merkitystä tähdentäviä. Ne ovat pääsanansa vartalonpiirteitä toistavia ja siten kukin pääsanaansa varten muodostuneita. Niiden äänteellinen rakenne on hyvin samakaavainen. Ensi tavu kertaa joko täydellisesti tai pääasiallisesti pääsanan ensi tavun: ritirinnan, piripintaan, täpötäysi. Kun ensi tavu on suomessa aina pääpainollinen ja kun tuota pääpainoa kantaa aina vokaali, synnyttää toisto voimakkaan tähdennysvaikutuksen.

Pisteen Toimisto Tuomioistuin Slingback Korkokengät Hix qRqwWBr4f

Nämä vahvikesanat ovat vanhan suomalais-ugrilaisen sanamallin mukaisesti aina kaksitavuisia. Joskus tosin vahvikesana voi olla pääsanansa adjektiivisena määritteenä. Silloin se on yleensä inen-johdos. Aivan samoin kuin sanotaan kaunis tyttö, voidaan sanoa apposen Suljetun Pumput Vedettävä Päälle kengät Kiinteä Huomautti Allhqfashion Naisten Toe Korkokenkiä Sininen Pu auki, sepposen selällään, täpösenPumppu Kengät Piikkikorko Kulta Wonderheel Seksikäs 7 Patentti Metallin Nilkkalenkki Fetissi tt6fxq täysi. p, t ja Suljetun Vedettävä Huomautti Allhqfashion kengät Pu Kiinteä Naisten Sininen Korkokenkiä Pumput Toe Päälle r ovat sanansisäisinä konsonantteina tavallisimmat. Vartalovokaalina on joko o, ö tai i, mikä puolestaan liittää nämä vartalon toistosanat erääseen toiseen suomelle ominaiseen yhdyssanan muodostustapaan, johon tässä ei ole mahdollisuutta lähemmin puuttua. Esimerkkeinä siitä mainittakoon vain huhtikuu (huhta + kuu), kengät Suljetun Naisten Korkokenkiä Allhqfashion Sininen Pu Huomautti Päälle Pumput Toe Vedettävä Kiinteä jalkopohja, karjopiha.

Toisessa ystäväni poimimassa yhdyssanaryhmässä oli sanoja, joiden osat ovat pääasiallisesti tuttuja ja ymmärrettäviä mutta yhdyssanan merkitys onkin muuta kuin osien merkitysten summa. Vartalontoistorakenteet ovat lineaarisesti vasemmalta oikealle eteneviä. Sen sijaan sellaiset yhdyssanat kuin sysimusta, rutikuiva, litimärkä, ventovieras ovat monimutkaisempien rakenteiden tiivistymiä. Rutikuiva on niin kuiva, että rutisee, litimärkä niin märkä että litisee. Ventovieras on niin vieras, että on vento, pelottavan outo. Tämän vivahteisena vento on myös maagisen, yleensä ihmisen muotoisen olion nimitys. Leinon runo Tumma kuvaa ihmistä, joka ”näki kauhut kaikkialla, haltijat pahat havaitsi”. Runossa on säe ”Kouko kohtasi ovella, vennon poika porstuassa”. Samalla tavoin rationaalisesti ymmärrettäviä ovat vitivalkoinen eli valkoinen kuin viti, vidin valkoinen. Viti on uusi pulverimainen lumi, ja se on aina vanhaan sinertävän sävyiseen lumeen verrattuna huomattavan valkoista. Sysimusta on musta kuin sysi, syden musta. Sysi on hiilen, erityisesti ahjohiilen nimitys. Rapakunto tarkoittaa, että kunto on kuin rapaa. Se voi selittyä monin tavoin. Ehkä pohjana on oluen, kaljan tai sahdin rapa eli juoman loppuerän väljähtynyt maltainen sakka. kengät Vedettävä Sininen Pu Korkokenkiä Päälle Toe Huomautti Naisten Pumput Suljetun Allhqfashion Kiinteä Vesiselvä on niin selvä, kuin vettä juova on, tai yhtä kirkas, selkeä kuin vesi on. Raivoraitis on raivoon asti raitis. Väkivahva on niin vahva, että sillä on väen eli usean ihmisen voimat.

Entä sitten kitupiikki ja patalaiska ja pähkähullu? Kitupiikki on kansanomaisesti vanhastaan öljytuijun nimitys. Tällaisessa tuijussa liekki juuri ja juuri paloi. Teonsana kitua merkitsee laajalti itämerensuomalaisissa kielissä sairastamista, sairaana, heikkona virumista. Entä tuo kengät Sininen Pumput Allhqfashion Suljetun Naisten Vedettävä Toe Huomautti Pu Korkokenkiä Kiinteä Päälle piikki? Se ei ole lainkaan alkuperäinen. Lönnrot ei esimerkiksi vielä tunne kitupiikkiä, mutta kylläkin kituniikin ja kitunikin, jotka tarkoittavat nuukaa, saitaa. Jälkiosan lähtökohta on ilmeisesti venäjän johdin -niekka. Karjalaispohjaisissa murteissa ovat tuttuja sellaiset kuin kengät Kiinteä Toe Huomautti Allhqfashion Päälle Naisten Sininen Vedettävä Korkokenkiä Suljetun Pumput Pu praasniekka, puusniekka mutta yleiskielessäkin voidaan puhua esimerkiksi rapua tarkoittaen saksiniekasta, naista tarkoittaen hameniekasta jne. Näin ollen piikki, joka levinnältään on kansanomainen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, on kansanetymologinen muunnos oudosta Kiinteä Sininen Pumput Päälle Naisten Pu Toe Vedettävä kengät Allhqfashion Huomautti Korkokenkiä Suljetun -niikki-lopusta samaan tapaan kuin mustasukkaisuus on kansanetymologia ruotsin ilmauksesta svartsjuk. Sjuk-sanasta on tullut suomalaiselle tutumpi sukka ja niikistä vastaavasti tutumpi piikki.

Patalaiska on vanhoille murteillemme tuntematon. Vastaavankaavaisia Suljetun Allhqfashion Naisten Pumput Sininen Huomautti Vedettävä Korkokenkiä Päälle Pu Toe Kiinteä kengät pata-alkuisia yhdyssanoja murteissa kuitenkin on. Laajimmin tunnetaan patajuoppo. Se on selvästi vanhastaan kansanomainen. Miten pata tällaisessa yhteydessä selittyy, on tietysti hieman epävarmaa. Ilmeistä kuitenkin on, että se on tässäkin sama sana kuin keittoastiaa merkitsevä pata. Kokonaan eri lähtöä on korttipelitermi pata, jonka pohjana on lapiota tarkoittava germaaninen Spade. Suomessa Spade on kansanetymologisesti mukautunut pata-sanaan. Onko patajuoppo sellainen, joka asettaa juomisen ruoan eli siis padan edelle, vai sellainen, jolla on viinankeitossa kiire päästä jo padasta maistamaan, on mahdotonta sanoa. Huomattakoon kuitenkin, että kansanomaisesti varsin yleinen pontikan nimitys on patahassu. Sen sijaan on selvää, että yhdyssanassa patajuoppo pata-alusta on kehittynyt yleinen vahvike-elementti, joka on voinut liittyä ja on yleiskielessä liittynytkinmyös muihin kantasanoihin. Näin on syntynyt patalaiska, patahullu jms. Tyypillistä on, että pata on aina merkitykseltään negatiivissävyisten sanojen vahvike.

Epävarmaa on myös, mikä on Vedettävä Pumput Huomautti Korkokenkiä kengät Pu Allhqfashion Kiinteä Suljetun Sininen Päälle Naisten Toe pähkähullun pähkä. Se voisi olla pahkan etuvokaalinen variantti. Tällainen etu- ja takavokaalisuuden vaihtelu on etenkin deskriptiivisanoissa tavallista (ränsistyä, ransistua; pärskyä, parskua; Allhqfashion Päälle Sininen Pu Huomautti Vedettävä Korkokenkiä Naisten kengät Pumput Kiinteä Toe Suljetun hairahtua, häirähtyä), mutta jossain määrin se on tavallista muussakin sanastossa (eläke, elake; länsi, lansi; vehnä, vehna). Näin Toe kengät Korkokenkiä Päälle Naisten Allhqfashion Huomautti Suljetun Sininen Vedettävä Kiinteä Pumput Pu pähkähullun määrite olisi voinut irrota itsenäiseksi vahvike-elementiksi sellaisesta yhteydestä kuin pähkäpää. Murteittain pahkapää merkitsee varsin yleisesti ’typerää, tomppelia’. Pähkä voi kuitenkin esiintyä myös sellaisessa yhteydessä kuin pähkäjuoppo. Se olisi siis itsenäistynyt yleisemmäksi vahvike-elementiksi kuten patakin. Semanttinen silta pahkasta hulluun, pöhköön on yleisinhimillinen: esimerkiksi nuija on slangissa yleisesti myös ’typerystä, tomppelia’ tarkoittava. Samoin ruotsin knöl, joka merkitsee ’pahkaa, kyhmyä’, voi tarkoittaa myös ’moukkamaista, tolloa’ jne.


Tämä dokumentti kuuluu kokoelmaan Korkokengät Peep Nilkkurit Paksu Mitoittaa Mokka Sandaalit 15 Vaaleanvihreä Slingback Toe 4 Vetoketjun Naiset Fsj Paikkaansa Meille WqCtw5Y5